Ekonomika

Pod slovem ekonomika je zakryto jiné trochu podobné slovo a to hospodářství. O ekonomice by měl mít každý alespoň malé povědomí, protože se zabývá financemi, které jsou v dnešním světě velmi důležité. Je to shrnutí hospodaření nějakého subjektu. Může to být například stát, organizace, firma anebo jednotlivec. Každá ekonomika musí pro své fungování splnit několik základních otázek. Nejdůležitější z těch otázek jsou tyto: co a kolik vyrábět (definování struktury a množství výroby), jak vyrábět (stanovení vyrábějícího subjektu (např. fabrika), způsobu výroby (např. ruční výroba, strojová výroba), určenízdrojů a nástrojů výroby), pro koho vyrábět (určité rozdělení a pravidla, podle kterých dojde k rozdělení produktů mezi spotřebitele).
světová ekonomika
Ekonomika má i svých 5 sektorů, které se liší druhem ekonomické činnosti:
Primární sektor (prvovýroba) – získávání produktů a surovin z přírody (těžba, lesnictví, zemědělství, rybářství)
Sekundární sektor (druhovýroba) – zpracování produktů z prvovýroby (průmysl)
Terciální sektor (služby) – doprava, zdravotnictví, obchod, školství, kultura a komunální služby
Kvartérní sektor (znalostní sektor) – věda, výzkum, vysokoškolské vzdělávání, poradenství
Kvintérní sektor (nejpokročilejší technologie) – informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie
plný monitor grafů
Česká republika je velmi vyspělá země. Česká ekonomika je řazena mezi nejrozvinutější ekonomiky světa. V roce 2019 byl HDP (Hrubý domácí produkt) na obyvatele podobný jako v Izraeli nebo Itálii. Hlavním odvětvím průmyslu jsou u nás automobilová výroba, elektronika, strojírenství, high-tech technologie, výroba oceli, dopravní zařízení, chemická výroba a léčiva. Hlavními zemědělskými produkty jsou obiloviny, rostlinné oleje a chmel. Česko má nejvíce OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) na počet obyvatel v Evropě. Velmi špatnou skutečností je, že dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou průměrné mzdy. Uvidíme, jestli se do budoucnosti tato situace zlepší a budeme se mít lépe.