Sůl do bazénu versus chlorové tablety

Používání bazénové chemie má své výhody i úskalí. Nelze jednoznačně tvrdit, že tahle metoda je dobrá a ty ostatní jsou špatné. Výhody i nevýhody můžeme popsat u každého způsobu desinfekce vody.

sůl do bazénu

Chlorové tablety

Nejčastěji používaný přípravek chlornan sodný vodu obohacuje plynným chlórem, a ten, jak známo, likviduje veškeré nežádoucí patogeny velice spolehlivě. Jaké jsou výhody a naopak problematické jevy tohoto osvědčeného způsobu?
Vysoká účinnost – tímto způsobem zajistíte takřka dokonale desinfikovanou vodu, zbavenou veškerých choroboplodných zárodků, virů, bakterií, řas, plísní a hub. Možná si vybavíte, že se tento toxický plyn používá i v úpravnách pitné vody, v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.
Prověřená technologie – chlorování je desítkami let prověřený způsob desinfekce, který v rozumných dávkách představuje jen malé riziko pro člověka. Dávkování je třeba dodržet s ohledem na stanovené maximální hodnoty tzv. vázaného a volného chlóru.
Širší pole působnosti – využívá se i v domácnostech pro úklidové práce a některé prostředky jsou určeny i pro čištění studní.
Tvorba trichloraminů– tyto nebezpečné chemické látky se mohou tvořit za určitých okolností, pro citlivé jedince a malé děti mohou představovat zdravotní rizika.
Zápach– při vyšších koncentracích se objeví zápach chloraminů, což může způsobit i špatně větraný prostor v okolí bazénu. Stává se to zejména u veřejných bazénů.

pláž

Desinfekce s pomocí mořské soli

Princip spočívá v rozkladu solného roztoku elektrolýzou, přičemž se chlór uvolňuje ve formě iontů z roztoku H2O + NaCl.
Šetrnější způsob– obecně je tento způsob chlorování považován za šetrnější k pokožce a nedochází k pálení a začervenání očního bělma. Do mírně slané vody je dokonce doporučováno vstupovat lidem, kteří kvůli kožním chorobám nemohou navštěvovat veřejná zařízení.
Legionella– tento patogen nesnáší slanou vodu.
Účinnost– ta je srovnatelná s chlorovými tabletami, za předpokladu dodržení správné koncentrace. Sůl do bazénu působí proti všem nežádoucím mikroorganismům a zároveň částečně jako aseptické činidlo.