Jak to bylo s penězi?

Pojďme se tedy nejprve podívat, jaký byl vlastně vývoj platidel z historického hlediska a jak probíhal obchod vůbec.

•   Barterové obchody
Taková forma výměny zboží za zboží se nazývá barterovým obchodem. Jedná se o přímou směnu bez zapojení dalších prostředků výměny. Byl využíván hlavně v koloniální éře a dodnes jej nelze nazvat překonaným jevem, neboť i v nynější době je barter velmi užívanou formou obchodu.
Barterové obchody
•   Všeobecné ekvivalenty
Dříve se také používaly takzvané zbožové peníze. Byly jimi například dobytek, kožešiny, sůl, drahé kovy a podobné cenné zboží. Jednalo se stále o barterové druhy obchodů, jak jsem uváděla výše, ale již se právě objevovaly tyto prvky měnového systému. Nevýhodou těchto všeobecných ekvivalentů byla jejich obtížná dělitelnost, skladovatelnost a samozřejmě v některých případech také trvanlivost.

•   Kovové peníze
Přibližně v 7. až 6. století před naším letopočtem se začaly měnit kovové peníze, zvané mince a nahrazovaly tak výše zmíněné všeobecné ekvivalenty. Mincemi se významně usnadnil obchod. Postupně se na mince ze zlata, stříbra či mědi začaly razit hodnoty dle hmotnosti a později se začaly mince také zdobit obrazci a symboly.

O mincích tedy hovoříme v momentě, kdy kovový slitek označil panovník a tím se zaručil za správnou váhu a ryzost kovu. Například první české stříbrné mince, označované jako denáry, nechal razit okolo roku 970 Boleslav I.
Kovové i papírové peníze
•   Papírové peníze
Samozřejmě s rozvojem obchodu a vývojem společnosti vznikl tlak na hledání náhrady za kovové mince. Tedy je potřeba najít nový druh platidla, který by odpovídal požadavkům obchodu. Tedy se vydávají papírové bankovky a to v 17. století.

Bankovky tedy mají papírovou formu a jejich podstatou je příslib, že jejich doručiteli bude vyplacena suma, vyjádřená množstvím drahého kovu. Peníze se ale brzy staly samostatnou formou platidla. V Číně se papírové peníze však začaly používat mnohem dříve a to již v 9. století našeho letopočtu.

Peníze tedy vznikly právě za účelem usnadnění obchodu. Abychom nemuseli měnit naturální produkty, ale zjednodušeně vyměnili peníze za vybrané zboží či služby. Obchod se tím tedy rozdělil na dva akty tak, jak je známe dodnes. Jedním z nich je prodej. Druhou stranou je pak koupě.

V historii se samozřejmě jako platidlo používaly samozřejmě drahé kovy z praktických důvodů, přičemž nejvíc se rozšířilo použití zlata, které se dodnes používá jako prostředek akumulace majetku.

4.3/5 - (3 votes)