Homosexuálové v ČR

                Uvádí se, že světová populace členů LGBT skupiny (lesba, gay, bisexuál, transsexuál) činí 4% populace. Jen v České republice je homosexuál každý desátý člověk. Jak bylo již výše zmíněno, homosexuálové patří do tzv. LGBT skupiny. V článku se budeme věnovat pouze homosexuálním mužům, které společnost odsuzuje a má vůči nim větší předsudky, než u ostatních členů skupiny.
Kostičky lásky
                Dne výzkumu od Gay iniciativy se 65% gayů setkalo s nějakou formou diskriminace. Jako je např. slovní a fyzické napadení, nebo nemístné posměšky. Za deset let ale Česká republika udělala obrovský pokrok, co se tolerance týče. Cca 70% Čechům nevadí registrované partnerství a ani nemají problém s homosexuálním sousedem. Naopak velká většina je utlačována v zaměstnání, nejvíce ve zdravotnictví. Proto také více jak 30% z nich svou orientaci tají, pouze 16% svou orientaci přiznává.
                Nejbolestivější je především, pokud je takový muž nesnášen někým z rodiny, nebo blízkého okolí. Až čtvrtina dotázaných uvedla, že jako gayové se v rodině setkali s agresivním nebo ponižujícím jednáním. U 15% procent dokonce došlo až k vyhnání z domova.
Homosexuální pár
 Adopce dětí
                Od roku 2016 si homosexuální páry mohou adoptovat děti. Tedy, adoptovat může pouze jeden z páru, nikoliv oba, jak to je u heterosexuálů. Proč by gay a také lesbické páry měli mít možnost adoptovat děti, úplně stejně jako oboupohlavní páry?
·         Láskyplný domov
Každé dítě si zaslouží milující rodinu a je dokázáno, že dětský domov nemá takové možnosti, aby každé dítě mělo tolik lásky, kolik potřebuje. Navíc studie dokazují, že sexuální orientace rodičů nemá na sexuální orientaci dětí žádný vliv.
·         Neliší se
Při dlouhodobém výzkumu se přišlo na to, že děti těchto párů nejsou ničím jiné, než děti “normálních“ párů. Nepodařilo se ani prokázat, že by byli nějak více šikanované ve škole anebo měli problém se svou sexualitou. Citace od Americké akademie pediatrů roku 2006 zní: „Existuje dostatek důkazů o tom, že děti vychovávané rodiči stejného pohlaví si vedou stejně dobře jako děti vychovávané heterosexuálními rodiči. Více než 25 let výzkumů zdokumentovalo, že neexistuje vztah mezi sexuální orientací rodičů a zdravým emočním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dítěte.“
           
 
 
 
            Gayové o České republice
                Zde je několik citací od homosexuálních mužů v naší republice
 Jaká je Česká společnost vůči gayům?
                „Stále tolerantnější. Například v Německu, kde nyní žiju, sexuální orientace nehraje žádnou roli. Strach sem měl pouze v Saudské Arábii, kde za to stále hrozí trest smrti“
– Martin Krafl, ředitel Českého centra v Berlíně
                „Někde je to lepší, někde horší. Ale neměli bychom si stěžovat“
– Milan Hein, ředitel divadla Ungelt
                „V toleranci se Česko blíží liberálním demokraciím západní Evropy. Jenže někdy jde spíše o nezájem než o skutečnou toleranci.“
 
– Ivo Procházka, sexuolog
 
Kdy naposledy jste se setkali s homofobií?
 
                „Když v anketě "Gay mého srdce" získal druhé místo Paroubek, třicet tisíc lidí si udělalo z neoblíbeného politika legraci – být označen za gaye je zesměšňující.“
– Aleš Rumpel, ředitel filmového festivalu Mezipatra
                „S homofobním chováním jsem se nesetkal. Nejspíš proto, že nikam nechodím.“
 
– Robert Vano, fotograf
 
Je Česká společnost připravena na manželství dvou mužů?
                „Myslím si, že je na čase, aby ten návrh Poslanecká sněmovna schválila. Česká společnost je na to připravena, jak ukazují všemožné průzkumy. Já osobně bych rád vstoupil do manželství se svým partnerem, a oslavil tak naši lásku se všemi příbuznými a přáteli,“
– Štěpán, obyvatel liberce