Etika používání internetu

Internet ve vztahu k etice skrývá nebezpečí tím, že je zdánlivě anonymní. Lidé mají pocit, že ukrytí za obrazovkami svých počítačů či mobilů jsou nepolapitelní a mohou si dovolit věci, které by si v situacích „face to face“ nikdy nedovolili. Čím dál více odborníků na tento problém upozorňuje s tím, že do budoucna se budou jeho rozměry ještě zvětšovat.

Sociální média

Etika v základním slova smyslu jsou pravidla a normy, prostřednictvím kterých vyjadřuje společnost názor na chování druhých. Jedná se o filozofickou disciplínu starou stovky let, která vědomě i nevědomě ovlivňuje náš život. Každý z nás se v určitých situacích zastaví a zamyslí se, zda jeho chování je v souladu s etikou či nikoli.

Etika týkající se informačních technologií se váže hlavně k vzniku, šíření, ukládání a vyhledávání informací. Informace, zvláště ty osobní, jsou velmi citlivý daty a dle toho je nutno s nimi nakládat.

Tato disciplína řeší to, jaký dopad mají informační technologie ve smyslu etiky na jedince ale i na celou společnost. V případě jedinců se jedná např. o řešení problému víše zmíněného uchovávání informací či duševního vlastnictví. Ve smyslu celé společnosti se zaměřuje na skutečnost, že ne všichni lidé mají rovnocenný přístup k informacím a jak vzrůstající vývoj počítačových technologií ovlivňuje naši populaci.

Co jsou ale hlavní věci, které podporují neetické chování na internetu?

Jednoznačně anonymita. Lidé mají pocit, že nikdo nemá tu moc zjistit, kdo se za činy, které uskuteční na internetu skrývá. To je ovšem velký omyl. Vše, co na internetu uděláte, po sobě zanechá určitou stopu a pro odborníky není problém vypátrat vaši identitu.

Cyberstalking

Dále je to skutečnost, že mnoho informací je teď dostupné v digitální podobě, což znamená, že je možno je šířit digitálně. To je ale ve velkém množství případů nelegální a uživatelé se tím dopouští pirátství. Ať už se jedná o filmy, hudbu či videa, měli bychom si vždy tyto věci užívat pouze přes legální stránky. Dnes je jich na výběr velké množství a ceny za jejich používání jsou velmi příznivé.

S rozvojem internetu roste i větší počet jeho uživatelů. Což znamená více potencionálních cílů pro hackery a podobné útočníky. Dejte si velký pozor na zabezpečení svých počítačů a mobilů. 

Dalším problémem je cyberstalking. V době, kdy se předháníme, kdo z nás umístí na sociální sítě více svých fotek, je ohromně snadné tyto informace zneužít ke svému prospěchu. Buďte při používání internetu opatrní. Dbejte na zabezpečení, jeho používání v rozumné míře a vždy si ujasněte, jestli informace, které na něj umisťujete, nemůže nikdo zneužít.